Zonnepanelen, zonnestroom & zonnewarmte

Zonnepanelen -energiesystemen, Riantkozijnen…

Met het oog op de groei van de wereldbevolking en een bovenproportionele vraag naar energie worden overal ter wereld alternatieven gezocht  voor energiedragers zoals olie en gas. Die ook al esthetisch overtuigende en technisch volwaardige oplossingen voor de winning van energie in de vorm van warmte of elektrische stroom dmv zonnepanelen aanbieden. PV en zonthermische zonnesystemen en warmtepompen behoren tot een van de succesvolste totaalaanbieders van zonne-energietechnologie in Europa.

Nederlands zonlicht is prima geschikt om met zonnepanelen elektriciteit op te wekken. Stroom uit zonlicht is duurzaam, omdat bij de productie van elektriciteit geen broeikasgassen en schadelijke stoffen vrijkomen. En de prijs is steeds minder een drempel: de prijzen dalen en er is landelijke subsidie sinds juli 2012!

Zonnepanelen voorzien op een duurzame manier in een deel van de stroombehoefte van uw huishouden. Zonlicht is onuitputtelijk; verder veroorzaakt elektriciteitproductie met panelen geen uitstoot van broeikasgassen.

Zonnestroom concurreert steeds beter met netstroom want de kosten voor zonnepanelen dalen. En er is subsidie voor zonnepanelen.

Alvast nagaan of het mogelijk is om zonnepanelen op uw woning te plaatsen, en wat de geschatte kosten en baten zouden zijn? Vraag Advies op maat!

Zonnepanelen Sittard

via Produkten, IBC solar – Zonnestroom & zonnewarmte.

Geef een reactie