Goedkope zonnepanelen

Consumenten maken gretig gebruik van de huidige gunstige omstandigheden om zonnepanelen aan te schaffen.

Leveranciers van zonnepanelen melden een groeiende belangstelling mede dankzij de huidige subsidie en het laag btw-tarief op plaatsing.
Milieu Centraal bevestigt de toenemende belangsteling voor  zonnepanelen. ”Het loopt storm. Een investering in zonnepanelen bespaart je nu en later een hoop geld’’.

zonnepanelen LimburgDe prijs van zonneenergie bedraagt op het ogenblik ongeveer 7 eurocent per kilowattuur, terwijl stroomproducenten 23 eurocent per kilowattuur afrekenen. De terugverdientijd van circa zes jaar is nog nooit zo kort geweest als nu.

In amper negen maanden tijd hebben bijna 52.000 Nederlanders gebruik gemaakt van de mogelijkheid met subsidie hun eigen zonne-energie op te wekken, zo blijkt uit cijfers van AgentschapNL, die namens het ministerie van Economische Zaken een subsidiepot van 50 miljoen euro beheert.

Het aantal zonnedaken is door de subsidieregeling verdubbeld van 50.000 naar 100.000.
Dankzij de onlangs ingevoerde btw-verlaging op de installatie (van 21 naar 6 procent), de maximale overheidssubsidie van 650 euro per dak en de gedaalde prijzen voor zonnepanelen is volgens de vereniging van zonnestroomproducenten een ideale aanschaf situatie ontstaan.

Een doorsnee dak met twaalf panelen kan een gemiddeld huishouden volledig van stroom voorzien. Die investering kost na aftrek van subsidie circa 4500 euro.
Volgens leverancier Zonline loont het de moeite om in plaats van te sparen geld te investeren in zonnepanelen. ”Zet je geld niet op de bank, maar op je dak’’, zegt woordvoerster Roebyem Anders.
Zij rekent voor dat een kapitaal van 5000 euro op de bank hooguit 3 procent spaarrente oplevert. Wanneer dat geld in zonnepanelen wordt gestoken, begint een huishouden na zes jaar terug te verdienen.
Dat levert volgens haar een gemiddeld spaarrendement van 17 procent op, terwijl het huisgezin eveneens gevrijwaard is van stijgende energielasten.