Energieakkoord

Energieakkoord: meer windmolens en investeren in duurzame isolatie zoals kunststof kozijnen.

Kunststof kozijnen kozijnen van RiantOude kolencentrales worden gesloten, en zijn er zijn honderden miljoenen euro’s beschikbaar voor de isolatie van sociale woningen dmv bijvoorbeeld duurzame kunststof kozijnen met isolerend driedubbel glas en zonnepanelen, voor huiseigenaren zullen alle benodigde maatregelen om te isoleren worden gestimuleerd en komen zijn honderden windturbines op land en op zee. Dat zijn enkele punten uit het nationale energieakkoord, zo melden bronnen rond het overleg bij NRC Handelsblad.
De officiële uitslag wordt naar verwachting bekend gemaakt na de laatste ministerraad voor het zomerreces. Bekend is dat de overeenkomst, die wordt geleid door de Sociaal-Economische Raad (SER) leidt tot 16 procent duurzame energie energie, minstens 15.000 banen en een belangrijke impuls voor de economie.
Gisteravond zijn belangrijkste punten overeengekomen tussen werkgevers, werknemers, milieuorganisaties en de overheid.
De doelstelling van 16 procent hernieuwbare energie is verschoven naar 2023. In 2020 is het aandeel van energie bedraagt ​​hernieuwbare tot 14 procent zoals overeengekomen op Europees niveau. Vooral op zee wordt de bouw van windmolens enigszins vertraagd. Dit bespaart Minister Kamp subsidie ​​bedoeld voor duurzame investeringen, die nu aan de isolatie dmv bijvoorbeeld kunststof kozijnen met driedubbel glas kan worden besteed.

Isolerende kunststof kozijnen driedubel glas duurzaam